Hanked

Ehitustööde avatud riigihange „Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning pumplate rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteerimis-ehitustööd“ (viitenumber registris 157137).

Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 03.11.2014.

Hange oli jaotatud kolmeks osaks.

Hankedokumendid omandas (laadis registrist alla) kokku 38 ettevõtet/isikut, hankel osalejana registreerus 26 isikut/ettevõtet.

Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 04.12.2014 kell 11:00 laekus kaksteist pakkumust, millest üheksa oli esitatud hanke Osale 1, üksteist hanke Osale 2 ja kuus oli esitatud hanke Osale 3.

– Osa 1 projekteerimis-ehitustööde leping “Sauga survetõstepumpla, veemõõdusõlme ja Vingiküla veetorustike rajamine” allkirjastati 14.01.2015 AS-iga Viimsi Keevitus;

– Osa 2 projekteerimis-ehitustööde leping “Sauga keskuse torustike rekonstrueerimine” allkirjastati 14.01.2015 OÜ-ga MSM;

– Osa 3 projekteerimis-ehitustööde leping “ Sauga keskuse reoveepumpla rekonstrueerimine” allkirjastati 14.01.2015 AS-iga Vensen.

Vaata ka riigihanke aruanne Riigihangete Registris: https://riigihanked.riik.ee/register

Teenuste avatud riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Sauga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning pumplate rekonstrueerimisel ja laiendamisel“ (viitenumber registris 157138).

Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 04.11.2014.

Hankedokumendid omandas (laadis registrist alla) kokku 14 isikut/ettevõtet, hankel osalejana registreerus 9 ettevõtet.

Pakkumuste esitamise tähtajaks 27.11.2014 kell 14:00 esitati kuus (6) pakkumust.

Edukaks pakkumuseks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus, kellega leping allkirjastati 12.01.2015.

Vaata ka riigihanke aruanne Riigihangete Registris: https://riigihanked.riik.ee/register