AS Sauga Varahaldus

AS Sauga Varahaldus on Sauga valla omanduses olev ettevõte.Ettevõtte põhitegevusala on vee müügi ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamine Sauga valla elanikele ja ettevõtetele.

Sauga aleviku ja Tammiste küla ühisveevärki tarnitakse vesi Pärnu linna veevõrgust .Pärnu linn

ammutab põhjavee Vaskrääma ja Reiu veehaaretest.

Ülejäänud valla piirkondades tuleb vesi kohapealsetest puurkaevudest.

Reovesi suunatakse Tammiste piirkonnas Sindi-Pärnu survetrassi ja sealt edasi Pärnu linna reoveekanalisatsiooni.Sauga aleviku reovesi suunatakse Pärnu linna reoveekanalisatsiooni.

Käesoleval ajal töötab meie asutuses 4 töötajat.