Pealeht

AS Sauga Varahaldus on Sauga valla tütarettevõte. Firma põhitegevusalad on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine Sauga valla elanikele ja ettevõtetele. Haldame ja hooldame valla territooriumil tänavavalgustust.

Puhas vesi võetakse meie hallatavatest kohapealsetest puurkaevudest. Reovesi suunatakse Tammiste piirkonnas Sindi- Pärnu survetrassi ja sealt edasi Pärnu linna reoveekanalisatsiooni. Sauga aleviku sade- ja reovesi kogutakse ja suunatakse edasi Pärnu linna reoveekanalisatsiooni. Käesoleval ajal töötab firmas 4 töölepinguga inimest.